<strike id="hvqcv"></strike>

  <em id="hvqcv"><tr id="hvqcv"><u id="hvqcv"></u></tr></em>
 1. <dd id="hvqcv"><big id="hvqcv"><video id="hvqcv"></video></big></dd>
    
   齒輪工業領域服務平臺,行業技術的領航者;
   把齒輪傳動之脈搏,譜信息時代之新篇!
   當前位置: 首頁 » 廣告位置分布圖
   廣告位置分布圖
   廣告服務

   位置            推廣描述            規格                 價格     

   首頁A1廣告         圖片推廣              960*60px                5000 元/月

   首頁A2廣告          圖片推廣            115*60px                5000 元/月

   幻燈廣告              圖片推廣             280*250px              3000 元/月

   首頁A3廣告         圖片推廣              115*60px               1000 元/月

   首頁A4廣告         圖片推廣              960*60px               5000 元/月

   首頁A5廣告         圖片推廣              310*60px               2000 元/月

   首頁A6廣告         圖片推廣              310*60px               2500 元/月

   首頁A7廣告        圖片推廣               310*60px               2000 元/月

   首頁A8廣告        圖片推廣               310*60px               800 元/月

   首頁A9廣告        圖片推廣               640*60px               2000 元/月

   首頁A10廣告      圖片推廣               640*60px                2000 元/月

   首頁A11廣告      圖片推廣               310*60px                800 元/月

   首頁A12廣告      圖片推廣               640*60px               2000 元/月

   首頁A13廣告      圖片推廣               310*60px               800 元/月

   首頁A14廣告      圖片推廣              150*80px                500 元/月

   對聯廣告            圖片推廣              122*157px              2000 元/月/個

   置頂廣告            圖片推廣             400*40px                  5000 元/月

   1毛钱炸金花棋牌